RÄCKER DET INTE MED ATT GOOGLA?

För snart ett år sedan deltog jag i en konferens med namnet ”Räcker det inte med att Googla?” Konferensen handlade om de nya förutsättningar som skolbibliotek fått med den nya skollagen.

Den allmänna meningen (inklusive mig) var att det inte räcker att använda Google för att hitta bra lärresurser i skolan och att skolbiblioteket har en viktig roll i detta. Men det gjordes mest med allmänna deklarationer utan så många konkreta exempel.

Men bara genom att läsa titeln på konferensen så kan man anta, utan att ha sett någon undersökning på området, att Google används väldigt mycket i skolan, precis som i övriga samhället.

På vår odyssé genom delar av skolbiblioteks-Sverige har vi mött både hög kompetens och stort engagemang. Men ett område har inte nått sin fulla potential: Det digitala skolbiblioteket.

Det typiska digitala upplägget är att skolbiblioteket har en sajt eller en rad webbsidor under skolans domän. Här finns nästan alltid bra information om bibliotekets verksamhet. Men när man kommer till sök-funktionen och hur de olika resurserna ska hittas blir det mer problematiskt. Söket är oftast primärt den sökfunktion som kommunens folkbiblioteket står för. Här hittas primärt pappersböcker men också annan media som folkbibliotek generellt erbjuder e-böcker, musik, en del film.

När det handlar om de databaser som är mer specialiserade på undervisning och lärande, så hittas dessa genom separat beskrivna länkar, lite längre ner på webbsidan, efter sökfunktionen. Dessa databaser som biblioteket ofta betalar för är t.ex. NE, Alex-författarlexikon, Presstext, Landguiden, Länkskafferiet.

Läromedel finns ibland, ibland inte, med många olika lokala variationer. Digitala lärresurser finns möjligen tillgänga via länkar till sajter som Länkskafferiet.

Detta är säkert ett bra steg framåt jämfört med 10 år sedan, men det räcker inte i en modern 1:1-skola. Det digitala biblioteket måste bli ett mycket starkare komplement till Google när det handlar om lärande i skolan.

Ett bra digitalt skolbibliotek hanterar resurser som är relevanta för elever lärande och lärares undervisning. Det rör sig om resurser från en rad områden, både digitala och fysiska; Pappers- och e-böcker, film & video, ljud, animationer, spel, läromedel, webbsidor, aktiviteter etc.

Dessa resurser kan göras tillgängliga på flera sätt, men ett viktigt sätt är ett gemensamt söksystem som gör att man kan hitta dem utifrån ett sökfönster. Det ska inte spela någon roll om skolan betalar för dem eller om de är fritt tillgängliga. Ett av de primära målen är att lätt tillgängliggöra de bästa resurserna för varje given situation.

Skolbiblioteket samlar, ordnar och tillgängliggör alla dessa resurser genom att biblioteket blir ett eget innehållsnätverk. Detta nätverk samlar både externa resurser, betal- eller fria, i kombination med lärare och elevers kommentarer och input och deras egna producerade saker som har tillräckligt god kvalitet.

Det är inget självändamål att slå Goggle. Men vad gäller resurser för lärande, tror jag att det går att bygga nätverk och sökfunktioner som är mer relevanta och bättre än det Google ger.

Vi är mycket intresserade av att komma i kontakt med det som görs på området. Så om någon läsare vill höra sig är du mycket välkommen!

9 kommentarer

Under Allmänna texter

9 svar till “RÄCKER DET INTE MED ATT GOOGLA?

 1. Det låter spännande och tänkvärt det du skriver, men en aspekt av att söka och värdera information är att veta vad man håller på med. ”Ett gemensamt söksystem som gör att man kan hitta dem utifrån ett sökfönster” har förstås fördelar, men kanske kan det också minska medvetenheten om olika informationskällor – hur man söker i dem och vad man kan finna?

  • kristerw

   Jo, den risken finns naturligtvis med alla ”samsök”. Det gäller inte minst Google som i högsta grad är ett ”supersök” för allt som finns tillgängligt på Internet. Jag tänker att världen är tilltagande informationskomplex, och att vi därför behöver fler och bättre verktyg för att mer exakt hitta det, eller de sammanhang som vi har behov av. Ett bra samsök kan vara ett av dessa verktyg.

 2. Karolina Persson

  Det hade givetvis varit bra om man hade befunnit sig i en och samma digitala miljö även medan man använde sig av skilda databaser såsom landguiden och Ne skola. Men, på samma sätt som att allt inte går att hitta i samma bok går kanske inte heller allt att samsas i samma sökfunktion. Jag försöker lära mina elever att känna självförtroende i sökprocessen och att det inte bara handlar om sökandet i sig utan om att inhämta kunskap, vädera, ompröva och söka igen utifrån ett nytt utgångsläge. Jag tycker inte det handlar om att skapa något i opposition till Google (eller wikipedia för den delen). Inga källor finns på goggle. Det är bara ett verktyg och ibland kan det vara användbart. Många elever säger just att de ”hittar informationen på Google” och då har de inget begrepp om vad goggle eller de källor de använt sig av egentligen är för något. Jag vill inte att de ska tänka samma sak runtomkring en eventuell samsök. Det skulle vara enklare om det gick att samordna, samtidigt så är det inte så världen utanför skolbibliotekets då eventuella samsök ser ut.
  Portalerna måste bli bättre och uppdateras mer flitigt, framför allt måste de användas mer, dagligdags. Frågan är också hur lokalt alt. nationellt det ska samordnas. Ska varje skola sitta och göra sina egna protaler, vilket kräver mycket arbete? Ska det vara uppdelat efter län, kommun, eller kanske till och mer nationellt, med möjlighet till lokalanpassning med tanke på särskilda arbetssätt och fördjupningsområden. Det räcker verkligen inte som det är i nuläget! Vi behöver en diskussion om hur det ska administeras och utvecklas.

  • kristerw

   Den fråga du tar upp om hur ett samsök ska byggas, som alla skolbibliotek kan få del av, är jätteviktig att diskutera. I vårt arbete för SKL som vi redovisar här på bloggen, kommer vi att ta upp denna och omkringliggande frågor separat om ett litet tag. Du får gärna höra av dig med ytterligare kommentarer, idéer och uppslag.

 3. En annan viktig aspekt är att eleverna behöver få kvalificerad hjälp med att Googla. Ofta skulle det vara helt omöjligt för dem att få fram informationen på egen hand. Slutsatsen blir ”det finns inget på Google”. När jag frågar eleven har de nästan alltid bara sökt på svenska. Steg ett blir att förklara att man i regel måste använda engelska. Att formulera en bra söksträng på engelska är inte alltid det enklaste. Bara detta gör att bibliotekarien behövs.

  • kristerw

   Ja, Google är större och mer komplicerat att hantera än de flesta tycks tro. Det är mycket bra om bibliotekarier lär elever att bli bra ”Googlare”. Från vilken årskurs kan eleverna börja använda engelska när de söker på Google?

 4. Karolina Persson

  En samsök kan vara bra för att skaffa sig en översikt innan man fördjupar sig i ämnet. Men, för att verkligen kunna få ut mest av Ne eller landguiden måste man nog använda dem på deras egna premisser. Då fungerar de bäst. Informationssökningar handlar ju inte alltid om att hitta SVARET. Många gånger finns det inte ett ”svar” på det viset som eleven förväntar sig. I slutändan blir det ju mer att förhålla sig till olika typer av svar på samma fråga. Eller hur man ens ska formulera sjävla frågan i sig.

  • kristerw

   Jag tror jag förstår vad du menar; Att sök-”vägen”, eller hur eleverna söker är lika viktigt som svaret, och att det är en viktig del av lärandet idag. Men egentligen är det väl ingen motsättning att också ha ett bra samsök?

   • Karolina Persson

    Det är sökningen som är det viktigaste. Svaret är bara resultatet. Nej, vad jag egentligen menar är att det ofta finns många olika svar eller förklaringar att ta ställning till och eleven måste avgöra hur man ska förhålla sig till den information man tagit del av. Det är detta resonerande runt omkring informationen eleven samlat in som är målet. Där kommer ju givetvis källkritiken in. Svaret hittar man många gånger inte utan det konstruerar eleven själv med hjälp av den information den samlat in, som kan komma från många olika håll och från många olika källor. Det är där man vill landa i slutändan.
    Jag är inte emot en samsök, men det är inte själva lösningen utan bara ett av förhoppningsvis många verktyg som man kan använda sig av. HUr bra en samsök kan bli ligger ju mycket i utformningen och inte minste i hur man sedan använder sig av den och diskuterar den i klassrummet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s