Små skolor och stora avstånd

Förutsättningarna för skolbibliotek ser väldigt olika ut. I Krokom och Härjedalen gäller det att tänka innovativt och annorlunda. I bästa fall ligger skolan och folkbiblioteket nära varandra eller i samma byggnad, i andra fall har skolan endast 15 elever och biblioteket är långt borta.

När folkbiblioteksfilialen ligger nära kan ett bra samarbete skapas, där skolan är delaktig i urval, beställningar och andra frågor som rör innehållet. På motsvarande sätt är bibliotekspersonalen delaktiga i den pedagogiska planeringen och ingår i arbetet i arbetslagen. Öppettider gäller för både elever och medborgare och kan vara t.ex. alla förmiddagar och ett par eftermiddagar i veckan.

När avstånden är stora ställs andra krav. Kanske kan en ambulerande skolbibliotekarie, olika formar av distributionsbibliotek, bokkassar, temalådor med både böcker och dvd-film och besök av  bokbussar i olika kombinationer fullgöra skolbiblioteksuppdraget. Den resurs som blir ännu viktigare för en liten skola med långa avstånd är de digitala resurserna. En satsning på läsplattor skulle kunna öka utbudet avsevärt och vara ett sätt att undvika den bristsituation som gäller för de fysiska resurserna. Det förutsätter att utbudet av e-böcker för skolbruk är tillräckligt stort och enkelt att komma åt.

I en region som Jämtland kan en digital skolbibliotekarie (chat, forum, webbmöte) vara en viktig satsning, en möjlighet att ställa frågor och diskutera läsning och få tips till skolarbetet. Även satsningar på gemensam fortbildning skolbibliotekarier-pedagoger underlättar nytänkande och samarbete. Det ställs stora krav på skolan och pedagogerna att på ett bra sätt använda och integrera skolbiblioteket i det dagliga arbetet.

1 kommentar

Under Allmänna texter

Ett svar till “Små skolor och stora avstånd

  1. Karolina Persson

    Det krävs kreativa och alternativa lösningar för mindre skolor. Bokbuss är ett sätt som en del löser problematiken och en givande dialog kan föras över vilket avstånd som helst, i princip, Även om böckerna, både de digitala och de fysiska, är en stor del av skolbibliotekets uppdrag så får man inte heller glömma bort undervisning i informationssökning och källkritik. Ett fysiskt bibliotek behövs inte alltid i det sammanhanget. Det vore intressant om en bibliotekarie eller IT-pedagog på distans kunde handleda elever i detta via webcam och genom att se elevernas sökningar på sin egen skärm. Vem som ansvara för elevernas IKT-undervisning varierar ju från skola till skola. Ibland är det bibliotekarierna, ibland en pedagog, ibland ingen. Min tanke är att det inte bara är tillgången på litteratur som ska säkras, vare sig den är digital eller inte. Skolbiblioteksverksamhet omfattar mycket mer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s