Mitt bibliotek

En mycket viktig uppgift för det moderna skolbiblioteket är att ta ansvar för det innehåll som införskaffas av skolan och se till att det fungerar i alla de “rum” och miljöer där lärande bedrivs.  Skolbiblioteket måste ta ansvar för hela kedjan från producenten till det ögonblick det används.

När de digitala läromedlen, i ordets rätta bemärkelse, gör entré i skolan kommer en slags innehållshanteringsfunktion att krävas, inte minst för att lärplattformarna eller de verktyg som är inriktade på lärprocessen inte erbjuder detta.

Med innehåll menas pappersböcker, digitala böcker, webbplatser, video, ljud och läromedel, sådant material som traditionellt har använts i skolan men nu tar sig digitala former. Men skolbiblioteket måste också ta ansvar för material som kommer från andra håll än från de traditionella producenterna eller för sådant material som skolan betalar för. Dels producerar elever och lärare mycket eget material i form av dokument, film, ljud, presentationer. Dels är hela Internet fullt av kvalitativt bra material som kan användas för lärande och undervisning. Biblioteket behöver ge möjlighet för elever och lärare att lagra sådant innehåll och länkar och märka upp det med basal metadata.

En viktig hjälp skulle då vara att det finns ett ställe och en funktionalitet där eleven/läraren kan lagra det innehåll som för hen är viktigt och relevant av olika skäl. En funktionalitet som hjälper elev/lärare att strukturera och flexibelt organisera innehållet efter de krav och behov som uppstår och föreligger. Denna funktion skulle också fungera i syfte att beskriva och dela med sig av ett innehåll eller en företeelse.

En funktion eller verktyg som denna skulle kunna kallas ”Mitt bibliotek”

Hur fungerar ”Mitt bibliotek”

“Mitt bibliotek” är ett digitalt ställe där eleven/läraren förvarar “sitt” innehåll och informationen om detta innehåll (metadata). Det kan bestå av 1) bibliotekets innehåll och resurser, 2) material som elev/lärare själva producerat och 3) sådant innehåll som hittats på internet.

Material som hittats i bibliotekets sökfunktion läggs in i ”Mitt bibliotek” genom att det framsökta innehållet dras och droppas in Mitt bibliotek. Själva filen med innehållet ligger kvar och det är endast länken med dess metadata som kopieras till det personliga biblioteket. Om det är eget skapat material eller en länk till något på Internet, beskrivs materialet med en på förhand inlagd metadataprofil och länken eller materialet laddas upp och lagras. Därefter kan innehållsobjektet grupperas i tidsordning, alfabetiskt, medietyp, men också in i olika mappar, projekt, sammanhang, ämne, kurser, privata etc.

Mitt bibliotek kan ta sig uttryck i ”Min mediehylla”: Vilka böcker jag läst, vilka videos jag tittat på, vilka böcker jag skulle vilja läsa osv. Lärare kan lägga in mappar med material för ämnesavsnitt eller kurser i elevernas bibliotek. Därefter kan eleven fritt sortera och vid behov skapa sin egen struktur om det bättre skulle gagna lärandet. En av de viktigare funktionerna i ”Mitt bibliotek” är att man kan kommentera allt som har en länk eller en egen identitet och göra kommentaren sökbar lokalt eller globalt.

Eleven/läraren avgör själv om ett innehåll ska vara privat, kunna ses av andra i skolan/klassen eller vara tillgängligt för alla. Beroende på vilken tillgänglighetsnivå som användaren satt är det också sökbart på dessa nivåer. Ett innehål där en lärare satt nivån ”tillgängligt för skolan”, så är detta material sökbart i skolbiblioteket.

Uppmärkningen (metadatamärkningen) av innehållet sker i enlighet med den/de metadatastandarder som biblioteket beslutat om ska användas och sker företrädesvis så automatiserat som möjligt. En av de viktigare märkningarna blir förmodligen mot avsnitt i styrdokumenten. I Mitt bibliotek kan man även organisera och märka upp aktiviteter och händelser som musée-, teater-, och författarbesök, exkursioner etc.

Denna funktionalitet är inte så utvecklad idag. Ett av de verktyg som finns är Delicious, som dock inte riktigt fungerar i svensk skolmiljö bl.a. av språkskäl. När biblioteken låter utveckla ovan skissade innehållsverktyg, blir dessa viktiga mellanled mellan innehållsleverantörer/Internet å ena sidan, och å andra sidan de rum (klassrum, lärplattformar etc.) där undervisning och lärande bedrivs.

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s