Ibland blir man förvånad

Vi visste väl från början att de digitala frågorna skulle i bli viktiga i vår rapport, och det har de varit. Men två saker har förvånat oss lite. Det ena är ”rummets” betydelse. Skollagen och Skolinspektionen ser ju biblioteksrummet som en av de mest centrala företeelserna i ett skolbibliotek. Men de flesta skolbibliotekarier vi mött har inte sett rummet i sig som så viktigt. De trycker istället på den kompetens de själva besitter, och på de tjänster som ett bibliotek levererar. Skolbiblioteket sker i mötet mellan bibliotekarien och eleverna och lärarna. Det är ju en mycket bra hållning men den var för oss lite förvånande med tanke på regeringen och myndigheternas starka betoning på själva rummet.

En annan sak som efter alla mötena gjorde oss lite förvånade, var att bibliotekarierna var ganska instrumentella i sin syn på skolbiblioteket: Skolbiblioteket är en resurs för elevernas måluppfyllelse. Vi hade trott att de mer skulle framhäva bibliotekets betydelse för bildning och kultur. Bildningsidealet hittade vi mer hos en rektor och en utbildningsdirektör, som betonade bibliotekets betydelse för ett mer klassiskt bildningsideal och för de kulturella värdena.

6 kommentarer

Under Allmänna texter

6 svar till “Ibland blir man förvånad

 1. christina

  Ett intressant inlägg men jag blir förvånad över att du är förvånad över svaren i rapporten. Det är kanske därför det går så trögt med utvecklingen av skolbiblioteken dvs att vi arbetar utefter olika bilder.

 2. Monica Nilsson

  Jag blir också förvånad över att ni blir förvånade 🙂 Skolbibliotekets rötter ligger ju i att vara en pedagogisk resurs – ett verktyg för elevens lärande. Inte ett minibibliotek i folkbibliotekets fotspår. Kanske kan man ett sådant tänkande härleda från erfarenhet av dammiga bokrum från den egna skoltiden. Jag tror också, precis som Christina, att här har vi en förförståelse som verkligen sätter käppar i hjulet på modern skolbiblioteksutveckling i Sverige – både hos skolledare, lärare, politiker – och i många fall också hos vår egen yrkeskår, bibliotekarierna. Vår svenska bild och förförståelse av vad ett skolbibliotek är, speglar en totalt annorlunda uppfattning av begreppet än vad man har i de länder som har en lång tradition av skolbibliotek som t ex Nya Zeeland, Australien och USA.

 3. Maud Hell

  Ja, Christina och Monica har rätt. Vi har ju verkligen fått kämpa under de senaste decennierna för att få en mer nyanserad bild av vad skolbiblioteket kan vara i skolan. Den gamla bilden lever kvar och man har ju alltid skolbibliotekets två ben – läsfrämjande, skönlitteratur, ”bildning”, kultur och det viktiga benet med tillgång till allsidig information och förmåga att hitta och använda den. Allt handlar ju om att nå målen i en demokratisk skola!

 4. Ingalill Åkesson Hedqvist

  Ja, vi har kämpat länge för en mer nyanserad uppfattning av vad ett skolbibliotek är och vi fortsätter väl att på många olika sätt definiera detta. Jag instämmer i vad som sagts OCH jag vill framhålla att det fysiska skolbiblioteket är betydelsefullt. Det betyder inte att jag förespråkar ett rum med dammiga böcker i! Men att skolbiblioteket bara sker i mötet mellan skolbibliotekarien och eleven/läraren är inte en uppfattning jag skulle stå för. Kanske är många så ivriga att få folk att förstå så att man tar till rejält i sitt sätt att uttrycka sig. Jag menar att ett skolbibliotek som en plats för upptäckt och inspiration har en viktig funktion att fylla. Skolbiblioteket ska inte behöva reduceras för att få plats i skolan!

 5. Ja, den envist traditionella bilden av skolbiblioteket tycks inte flagna. Vi blir förvånade när vi berättar om vår skolbiblioteksverksamhet och ofta möts av denna bild. Att bibliotekarier har legat i framkant då det gäller digital utveckling och kompetens tycks ha gått såväl regering som allmänhet förbi.

 6. Britt omstedt

  Att framhäva kompetensen som krävs för att bedriva skolbiblioteksverksamhet kan aldrig bli att reducera skolbiblioteken. Snarare är det tvärtom, att bara prata om rummet är en reducering.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s