Månadsarkiv: september 2012

Rapporten – tankar och synpunkter?

Här kommer nu rapporten från arbetet. Den har idag presenterats och delats ut på Bok och Bibliotek i SKL:s monter, men tog tydligen slut.

Hämta den gärna och återkom med funderingar och synpunkter.

Rapport SKL Ett modernt skolbibliotek- 2012

10 kommentarer

Under Allmänna texter

Arbetet går vidare

Den första fasen av vårt arbete med skolbibliotek är avslutat, rapporten lämnad till SKL och är en del av SKL:s fortsatta arbeta med frågan. Rapporten är inte publicerad, utan kan ses som ett internt arbetsmaterial.

Nu startar nästa fas: tillsammans med ett antal kommuner och regioner kommer vi under hösten att samla in och sammanställa beskrivningar, behov och önskemål utifrån olika kommunala perspektiv – stor/liten kommun, glesbygd/tätort, nuläge/önskat läge, kompetens, samarbete mm

Denna sammanställning kommer att stämmas av med ett antal intressenter och aktörer inom området och resultatet blir en skiss på hur ett första steg mot ett modernt skolbibliotek skulle kunna se ut. Det handlar inte om att uppfinna nya hjul där sådana finns, utan om att samla in synpunkter, exempel och erfarenheter.

Resultatet från hösten är avsedda att användas för att skapa ett koncept och en prototyp, en kombination av teknik och idé, men inte en färdig produkt.

Tillgänglighet och likvärdighet för alla och en förstärkt roll för skolbiblioteket är några nyckelord. I den digitala världen blir helhet, överblick och sammanhang allt viktigare.

Vi fortsätter att tacksamt ta emot synpunkter och exempel, och ska försöka redovisa löpande hur arbetet går framåt.

2 kommentarer

Under Allmänna texter