Rapport SKL Ett modernt skolbibliotek- 2012

Rapport SKL Ett modernt skolbibliotek- 2012

8 kommentarer

Under

8 svar till “Rapport SKL Ett modernt skolbibliotek- 2012

 1. Ping: SKL-rapport: Det moderna skolbiblioteket – en framtidsskiss « Bibliotek i skolor i Kalmar län – styrdokument, debatt, forskning, goda exempel

 2. Lite tråkigt att rapportförfattarna inte tagit del av all den forskning som finns om skolbibliotekens roll i skolans arbete.

  • Hej Britt

   Tack för att du vill kommentera, men det är lite svårt att veta vad du avser. Du får gärna vara mer konkret och peka på forskning som du tycker vore relevant att ta med i det fortsatta arbetet.

   mvh
   Mats

 3. Jag saknar den ”undervisande” skolbibliotekarien i texten. Det handlar väldigt mycket om att ordna, strukturera och tillhandhålla material som betonas när det gäller bibliotekariekompetensen. Men det står ingenting om de lärprocesser som sätts igång när bibliotekarier och lärare/pedagoger samverkar i undervisningen, på lektioner, i klassrum och i biblioteket. Det är när bibliotekarie- och lärarkompetenserna möts i UNDERVISNINGSSITUATIONER som elevernas informationskompetens utvecklas på bästa sätt – oavsett informationsteknik/teknologi.

 4. Marianne Ageberg

  Jag håller också helt med Christina Nord i Halmstad: Det finns många konkreta exempel att berätta om från fältet där bibliotekarier och lärare samarbetar i själva undervisningen. Ex finns t ex från gymnasieskolor med IB-program (International Baccalaureate) där det är självklart med ”the library in the curriculum”. Goda exempel på ovärderliga uppsatser och projekt kan med fördel hämtas från Bibliotekshögskolan i Borås, där biblioteksforskning och inte minst forskning kring skolbibliotek och lärande har bedrivits sedan 80-talet. 1992 blev Biblioteks- och informationsvetenskap ett eget akademiskt ämne även i Sverige, tack vare mycket goda krafter som arbetade med biblioteksutveckling vid BHS i Borås.
  Detta fantastiska utvecklingsarbete kring informationssökning och lärande bör uppmärksammas mer också inom skolans värld.

  • Else-Britt Hellström

   Visst finns det mycket forskning på BHS. Men de goda exemplen från skolor, t.ex IB-skolor, är svåra att hitta. Hur görs de tillgängliga, är den stora frågan.

 5. Det är synd att alla pågående och avslutade projekt kring skolbibliotekariers undervisande roll i samverkan med lärare inte finns samlade… Även lokala, mindre projekt av den sort som jag har genomfört tillsammans med dåvarande bibliotekarien på Aranäsgymnasiet (Kungsbacka) borde finnas åtkomliga någonstans. Ett exempel är FUSK – ett projekt som sedan har fortsatt här på Sannarp. Aranäs och Sannarp skrev en projektrapport till Region Halland (som var medfinansiärer) – men den är inte åtkomlig från Region Hallands hemsida. Någonstans borde allt som görs ute på skolorna samlas, tillsammans med den forskning som utförs på Högskolan i Borås och andra lärosäten som har anknytning till bibliotek, lärande, informationsanvändning m.m. Då blir hela bredden synlig och vi ute på skolorna kan inspireras av varandra och av forskarna.

  Hälsar Christina

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s