Gästbloggare: Johan Wahlström, SKL

Vad som slår mig efter möten med tre regioner är hur stor spännvidden är mellan olika regioner i landet och mellan olika kommuner inom respektive region. Ja och även mellan olika skolor inom en kommun i en del fall. Skillnaderna är stora på alla plan.

*   Som i alla skolutvecklingsfrågor är det viktigt med ett engagemang för skolbibliotek från skolledningen (både lokal rektor, chefer på högre kommunal nivå och politiker) för att ge förutsättningar till en skolbiblioteksverksamhet som utvecklas mot framtiden. Här är skillnaderna stora. Och skillnaderna beror i större utsträckning på förhållningssätt och engagemang än på de ekonomiska förutsättningarna.
*  För att utveckla skolbiblioteket till en pedagogisk verksamhet är givetvis själva biblioteket viktigt, både som fysisk plats och som samling av resurser. Här har alla vi träffat en bra tillgång till det traditionella biblioteket och på många håll har man börjat fundera på hur man ska utveckla biblioteket. Men vi möter också många kommuner som satsar på digitala verktyg som får en a-ha upplevelse i diskussionerna och börjar tänka kring hur skolbiblioteket kan bli en resurs för lärandet i den moderna skola som växer fram där digitala verktyg och digitala resurser är en naturlig del även av skolvardagen.
*  Kompetensfrågan är något som återkommer, både i kommentarer här på bloggen och i de samtal vi för. Det är en fråga som är både viktig och komplex och som behöver finnas med i våra fortsatta funderingar. Frågan berör såväl lärares som bibliotekariers kompetens och verksamhet – och blir inte minst riktigt viktigt för små skolor i glesbygd. Hur kan elever på en sådan skola få ta del av och själva utveckla kompetens kring att söka, hantera och publicera information i digitala kanaler? Här kan utvecklingen av ett digitalt bibliotek bli ett stöd – där kompetens kan komma såväl elever, lärare som bibliotekspersonal till del.

En annan sak som slår mig är hur verkligt olika det ser ut när det gäller elevers och lärares tillgång till moderna digitala verktyg. Här har vi vid våra möten i tre regioner stött på hela skalan från kommuner som har en gemontänkt satsning på att förse lärare och elever med digitala verktyg, jobbar med kompetensutveckling och även verksamhetsutveckling – och där skolbiblioteket redan är på väg att få en ny roll i en digital lärmiljö med elevens lärande i centrum. Men vi har också stött på kommuner där skolan nu pga. uppgradering från Windows XP får skrota hundratals gamla datorer som inte klarar detta. Men utan att ha pengar till att köpa mer än några tiotal nya. Och till riktiga skräckexempel där alla elever får var sin laptop men där delar av lärarkåren fortfarande sitter sex personer i ett arbetsrum och ska dela på en stationär dator…

Sammanfattningsvis är det viktigt att vi fortsätter detta arbete med ett brett perspektiv och med fokus på att skolbiblioteket ska utvecklas till en viktig resurs för eleven lärande och att vi har likvärdigheten i skolan med oss som en viktig målsättning!

4 kommentarer

Under Allmänna texter

4 svar till “Gästbloggare: Johan Wahlström, SKL

  1. Applåderar det sista stycket 🙂 och instämmer i hur viktig kompetensfrågan hos skolbibliotekarierna är.

  2. Saga Alexanderson Sunnerbogymnasiet

    Lärarutbildningen har också ett ansvar i denna fråga! Om man, som jag och mina kollegor på verksamheten i vår kommun, är en av dem som känner sig beskriven i ovanstående på ”den nedre skalan” får man försöka gå andra vägar om man inte ska förfalla till uppgivenhet. Vi vänder oss till lärarstudenterna som kommer till skolan i längre och kortare perioder, ser till att de får följa vår verksamhet med boksamtal, högläsning, länkvisningar mm. Vi får höra att lärarutbildningen inte berör skolbibliotek överhuvudtaget. Då blir det ju heller inte så högprioriterat att söka samarbete med biblioteket det första man gör.

  3. Cecilia

    Även rektorsutbildningen behöver ”ta i denna frågan” och verkligen djuploda i hur man ska på sin skola och/eller kommun lägga upp det arbetet och att det ska finnas en lokal skolbiblioteksplan. PÅ VARJE SKOLA!

  4. Cecilia

    För övrigt en mycket bra sammanfattning av Johan Wahlström. Läs också Elin Luccasis kommentarer. http://bibliotekssamverkan.kb.se/2012/11/20/skolbibliotekskonferensen-2012/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s