Månadsarkiv: december 2012

1:a e-mötet med med AV-Media och kommuner i Kronobergs län

På mötet med kommuner hos AV-Media Kronoberg i Växjö förra veckan slogs Mats, Johan och jag av de olika förutsättningarna som skolbiblioteken arbetar under i regionen.

På det första e-mötet med samma grupp i denna vecka,  diskuterades tre huvudfrågor livligt, trots att tekniken i inledningen trilskades en smula:

1. Vad betyder digitalisering av skolbiblioteket för er just nu?

I några kommuner är skolbibliotekskatalogen inte ens digitaliserad och skolbiblioteken för en mycket marginaliserad tillvaro. På andra ställen har biblioteken en mer central roll i skolorna. Synen på skolbibliotek korrelerar starkt mot hur läget är vad gäller digitaliseringen av skolorna: Ju mer utvecklade skolbibliotek, desto mer användning av IT i skolan.

 2. Hur tänker ni kring likvärdighet?

Alla är intresserade av och inser vikten av att alla verkligen kan ta del av allt innehåll oavsett förutsättningar. Återigen kan man skönja ett samband: I de kommuner där bibliotek och IT fungerar ok, fungerar också samarbetet mellan lärare, skolbibliotek och specialpedagoger bättre.

3. Vad kan man göra för att samarbeta bättre?

Alla ser samarbete som en väg framåt för att förbättra saker och ting. En kommun sade: ”Vi bibliotekarier känner oss ensamma, skulle gärna vilja ha mer samarbete med bibliotek i andra kommuner och fler nätverk inom kommunen.”

Här är ett av svaren till en bättre utveckling: Samarbete! Hur det utformas blir en nyckelfråga de närmaste åren.

AV-Media Kronoberg var mycket tydliga med att de är villiga att ta en samordnande roll i detta arbete. Men de måste då få stöd och uppdrag från utvecklingsledarna och förvaltningscheferna i kommunerna.

 

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter