Månadsarkiv: maj 2013

Minskar Skolinspektionen granskningen av skolbibliotek?

Apropå inlägget på KB:s samverkansblogg den 22 maj med titeln Skolinspektionen minskar granskningen av skolbibliotek – hur påverkar det kvaliteten?

Anette Holmqvist (Skolverket) och Madeleine Hjort (ordf Nationella skolbiblioteksgruppen) kontaktade Kjell Ahlgren som är skolinspektör och bad honom förklara. Han svarade såhär via Skolverkets Skolbiblista:

Hej
Det är någon som inte riktigt förstått vad vi ska göra som uttalat sig. Vi ska inte specifikt dra ner på inspektionen av skolbibliotek. Däremot ska vi förändra inspektionen så att den blir mer differentierad. Det innebär att ca 30 procent av de skolor vi kommer att besöka i höst kommer att ha en mer begränsad inspektion som i princip går ut på en kort rundvandring och intervju med rektor. När det gäller den typen av inspektion har vi ett något reducerat frågeunderlag som innebär att vi koncentrerar frågorna till några få- Det är inte så att vi särskilt strukit skolbibliotek utan det är ganska mycket som är bortkopplat. Varje rektor måste dock fylla i en verksamhetsredogörelse där bibliotek fortfarande finns kvar. Om de då upplyser oss om att bibliotek saknas (vilket de faktiskt ofta gör) så blir det precis som tidigare kritik. Det blir även kritik om vi i intervjun eller vid rundvandringen framkommer att det inte finns bibliotek. Vi har faktiskt gjort så här rätt länge. Enda skillnaden är att vi nu har ett reducerat frågeunderlag och att vi i förväg bestämt 30 procent. Övriga 70 procent är precis som tidigare. De 30 procenten tas ut av vår statistikavdelning och det baseras inte enbart på resultat. I praktiken är det ngen stor skillnad mot tidigare tanken är att vi ska få mer tid till uppföljning och till de som har stora problem och självklart är bibliotek inte en särskild sak som plockats ut.
Kjell

 

 

1 kommentar

Under Allmänna texter

En liten uppdatering

Under vintern och våren har vi träffat och videokonfererat med tre regioner, både mediecentralen och kommuner, för att fördjupa och konkretisera behov och utmaningar kring skolbibliotek. Jämtland, Västerbotten och Kronoberg har beskrivit hur de arbetar och hur behoven ser ut. När det gäller kommunerna är skillnaderna stora, både vad gäller resurser, planering och verksamhet.
Efter att ha sammanställt materialet framstår några områden som särskilt viktiga för att komma vidare – vad utmärker ett modernt bibliotek, vilken kompetens behövs, hur klara vi likvärdighet och tillgänglighet och hur kommer man lättast igång?

Några av dessa frågor kommer att belysas vid en workshop den 15 maj i samband med Framtidens Lärande:

  • Går det att hitta ett antal indikatorer som kan användas för självvärdering?
  • Hur ser kompetensbehovet ut för olika personer/grupper?
  • Hur ser ett tillgängligt bibliotek ut?

Avsikten med workshopen är att ta fram konkreta resultat och förslag, en del av dessa kommer att behandlas vid ett seminarium på Framtidens
lärande 17 maj.

Antalet platser är begränsat, men tycker du att du har något att tillföra så hör av dig.

Lämna en kommentar

Under Allmänna texter