Månadsarkiv: december 2013

Vad borde Skolinspektionen fråga efter?

Följande punkter lämnades in av bibliotekarier på kompetensutvecklingsmötet: Skolbiblioteket – Det obegränsade rummet, i Borås 31 oktober 2013.

Nedanstående punkter är svar på frågan: Vilka frågor skulle ni vilja att Skolinspektionen ställer om skolbibliotek, när de besöker en skola?

 • Det första kravet är att de överhuvudtaget ställer frågor och träffar de som arbetar med skolbiblioteket. Att nöja sig med att elever svarar på frågan om de vet var skolbiblioteket finns och om de har varit där är inte tillräckligt för att få svar på om verksamheten motsvarar skollagens krav.
 • Hur ser kommunen/skolan till att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs som bidrar till elevernas måluppfyllelse?
 • Vad behöver eleverna på denna skola för att nå målen ex. mycket andra modersmål många funktionshinder
 • På vilket sätt integreras skolbiblioteket och skolbibliotekarien i den pedagogiska verksamheten?
 • Hur integrerar du som pedagog skolbiblioteket i din undervisning?
 • Hur ger du som rektor förutsättningar för skolbibliotekarie och pedagoger att samverka?
 • Hur samarbetar du som pedagog med skolbibliotekarien?
 • Hur samarbetar du som skolledare med skolbibliotekarien?
 • Hur använder ni skolbiblioteket?
 • Hur är det med öppettider och tillgänglighet
 • Vilken kompetens finns/krävs eller önskas till skolbiblioteket?
 • Hur ser pedagoger/rektorer på skolbibliotekets roll och skolbibliotekariekompetensen
 • Hur ser bemanningen ut?
 • Innehållet i biblioteksarbetet: gör bibliotekarien ett skolbibliotekariearbete eller agerar som lånecentral för läromedel, nycklar, datorer och diverse andra aktiviteter.
 • Rollen som skolbibliotekarie, hur ser den ut och vem påverkar den?
 • Har skolbibliotekarie en ingång till ledningen, förstår ledningen att utnyttja den resurs som skolbiblioteket är?
 • Hur tillgängliggörs media på elevernas olika modersmål?
 • Vilket medieanslag finns till förfogande?
 • Finns det en koppling mellan barnens/eleverna behov och lärare, skolledning, bibliotek
 • Om ni inte har ett skolbibliotek hur löser ni då elevernas behov av tillgång till medier och kompetens?

Hur skulle du besvara frågan?

1 kommentar

Under Allmänna texter